วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

คิวงานการแสดง2

เดือน สิงหาคม 54
7 กลางวัน คอนเสิร์ตลำซิ่ง สำนักงานชายสี่โปรโมชั่น อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น นทีน้อย ปะทะ พาฝัน วงใหญ่
8 กลางวัน งานเปิดตัวโรงแรมหนองบัวกรีนวิว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน (พี่ปุ้ย)
11 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร วงเล็ก
16 กลางคืน บ้านคึมชาติ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน วงกลาง(พี่สานิต)
20 12.00-17.00 น. บ้าสัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นทีน้อย ปะทะ จงจิตร วงใหญ่ (พี่ชัย)
23 12.00-18.00 น. สหกรณ์การเกษตร อ.วังสะพุง จ.เลย นทีน้อย ปะทะ จงจิตร วงใหญ่(อ.สมคิด)
24 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร วงเล็ก
26 12.00-17.00 น. บ้านหัวฝาย อ.ผาขาว จ.เลย นทีน้อย ปะทะ พาฝัน วงใหญ่ (อ.สมคิด)
31 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทเ จงจิตร วงเล็ก
เดือน กันยายน 54
8 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร วงเล็ก
15 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร วงเล็ก(สท.โชค)
25 กลางวัน ศาลปู่พระไชยเชษฐา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วงเล็ก นทีน้อย ปะทะ นุชจรินทร์
27 กลางคืน รีสอร์ทภูฟ้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ สุปราณี


เดือน ตุลาคม 54
1-4 กลางคืน ประกวดหมอลำซิ่ง "ยาเสพติด" 6 คู่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นทีน้อย ปะทะ พาฝัน (วันที่ 1)
15 กลางคืน บ้านโนนงาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (รับเชิญ) คอนเสิร์ตลำซิ่ง 5 มิติ (พ่อมอญ)
22 กลางวัน บ้านนาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร (อ.สุวัฒน์)วงใหญ่(แก้ไขงาน)
27 กลางคืน บ้ารแสงสว่าง อ.ท่าลี่ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ จงจิตร กฐินส่วนตัวแม่บัว ปัญญาใส (พี่กอ ดีเจบ้านนาดอทเน็ท)
29 กลางคืน บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตลำซิ่ง(ทีมงานแดนเซอร์ 20 คน) บ้านเพิ่ม อ.เอรวัณ จ.เลย นทีน้อย ปะทะ สุปราณี ,พาฝัน (แม่นวลศรี)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คิวงานการแสดง

                            คิวงานเดือนมกราคม 54
1  กลางคืน  บ้านโคกนาฝาย อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น นทีน้อย ปะทะ พาฝัน เต็มวงใหญ่
2  กลางวัน  บ.แก่งบง อ.ภูหลาว จ.เลย นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดกลาง
2 กลางคืน บ.ถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีนัอย ปะทะ พาฝัน ชฺดกลาง
3 กลางวัน บ.ดอนหัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง
4 กลางคืน บ.ห้วยบง(ป้าใจ) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง
5 กลางคืน บ.หว้าทอง(แม่นาค) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง
7 กลางวัน ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู(พี่กุ้ง) นทีน้อย ปะทะ สุปราณี กระทิงทอง ชุดเล็ก
7 กลางคืน บ.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดกลาง
8 กลาง โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (ศิลปินรับเชิญ)
11 กลางคืน กรมการประมงจังหวัดหนองบัวลำภู(พี่กุ้ง) นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง
15 กลางคืน บ.กุดแข้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู(สนง.ชายสี่) นทีน้อย ปะทะ กุ้ง พัชรี ชุดใหญ่
19 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดเล็ก
20 กลางคืน หน้าตลาดน้ำพอง(พี่ออสก้า) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดใหญ่
26 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดเล็ก
28 กลางวัน บ.ทุ่งกกทัน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง
30 กลางวัน ศาลปู่หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง                             คิวงานเดือนกุมภาพันธ์ 54
3 กลางวัน ศาลเจ้าจอมนรินทร์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปรีชา) นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดกลาง
6 กลวงคืน บ.โนนคูณ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดกลาง วงดนตรี ชาโดวน์
7 กลางคืน คอนเสิร์ตลำซิ่ง บ.ท่าคำบง อ.เฝ้าไร่ (รัตนวาปี) นทีน้อย ปะทะ จันทร์สุดา ,ทรงสุดา (สนง.แม่บุญห่วง)ชุดใหญ่
9 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดเล็ก
9 กลางคืน บ.วังหมื่น(วัดใน) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดกลาง
12 กลางคืน หน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู(ศิลปินรับเชิญ) (พี่กุ้ง)
14 กลางวัน บ.เสียว อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง
16 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดเล็ก
20 กลางวัน ร้านขายวัสดุก่อสร้าง บ.วังหมื่น จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร (เฮียไกรวิทย์)
22 กลางวัน คอนเสิร์ตลำซิ่ง บ.หินเกิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย นทีน้อย ปะทะ พาฝัน สมคิดน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดใหญ่
25 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดเล็ก
26 กลางวัน บ.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดกลาง (อ.สุวัฒน์)                          คิวงานเดือนมีนาคม 54
3 กลางวัน บ.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นทีน้อย ปะทะ จงจิตร (อ.ต้า) ชุดกลาง
3 กลางคืน บ.โนนธาตุ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดกลาง
5 กลางวัน บ.ดอนอะลาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ นทีน้อย ปะทะ กุ้ง พัชรี (อ.ไพร) ชุดใหญ่
6 กลางวัน บ.ไทยสามัคคี อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นทีน้อย ปะทะ สุปราณี (อ.ต้า) ชุดกลาง
9 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ สุปราณี (อ.ดิ๊บ) ชุดเล็ก
9 กลางคืน บ.โคกสะอาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ สุปราณี (อ.โซดา)ชุดกลาง
10 กลางวัน งานเปิดโชว์รูมรถไถ่ฟอร์ด บ.คึมชาติ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน(อ.โชค) ชุดกลาง
11 กลางวัน บ.ป่าสัก อ.สังคม จ.หนองคาย นทีน้อย ปะทะ พาฝัน (ทีมงาน ธ.ธง ฅนนิยม) ชฺดใหญ่
11 กลางคืน บ.ห้วยเหียม อ.ปากชม จ.หนองคาย นทีน้อย ปะทะ เก๋กัลยา ชุดใหญ่
13 กลางคืน มูลนิธิลิ้มชัยอุทิศ จ.หนองบัวลำภู(ศิลปินรับเชิญ)(พี่กุ้ง)
14 กลางวัน บ.หนองแวง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ พาฝัน (พี่เมฆ) ชุดเล็ก
17 กลางวัน บ.เสาเล้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ พาฝัน (พี่เมฆ) ชุดเล็ก
17 กลางคืน บ.หนองบัวโซม จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ สุปราณี (พี่กุ้ง) ชุดใหญ่
18 กลางวัน บ.โคกกุง(วัดลานโพน) จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ กุ้ง พัชรี ชุดใหญ่
19 กลางคืน ซอยศรีจันทร์ โรงแรมเรือนไทย จ.ขอนแก่น นทีน้อย ปะทะ จงจิตร(อ.สาน) ชุดใหญ่
21 กลางวัน บ.โพน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ จงจิตร (อ.สุวัฒน์) ชุดใหญ่
24 กลางคืน ศูนย์การศึกนอกโรงเรียน(ศิลปินรับเชิญ) (พี่เล็ก)
26 กลางคืน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร (อ.เด)ชุดกลาง
28 กลางคืน บ.ดอนน้อย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ เก๋ กัลยา (ป้าอิ๋ว) ชุดใหญ่                          คิวงานเดือนเมษายน 54
2 กลางวัน ร้านเสรีการไฟฟ้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู คอนเสิร์ตลำซิ่ง นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง(เฮียปุ้ย) ชุดใหญ่
8 กลางวัน บ.ปวนผุ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย นทีน้อย แสนสุริทนร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง ชุดกลาง
10 กลางวัน บ.วังมน อ.สังคม จ.หนองคาย นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ เก๋ กัลยา (ฟ้าใส)ชุดกลาง
11 กลางวัน บ.อู่เย็น อ.สังคม จ.หนองคาย นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น ชุดใหญ่
13 กลางวัน บ.โสกนกไก่นา อ.ผาขาว จ.เลย นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ นุชจรินทร์ ถิ่นอีสาน ชุดกลาง
13 กลางคืน บ.ไผ่ใต้ อ.หนองหิน จ.เลย นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ นุชจรินทร์ ถิ่นอิสาน ชุดกลาง
14 กลางวัน บ.ดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ศิลปินรับเชิญ โชว์ตัว)
15 กลางวัน บ.เดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง ชุดใหญ่
15 กลางคืน บ.นาสมใจ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ สุปราณี กระทิงทอง(อ.สุวัฒน์) ชุดใหญ่
16 กลางวัน บ.ป่าแดงงาม อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ ราตรีน้อย ฟ้าสดใส ชุดกลาง
20 กลางวัน บ.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง (พี่เมฆ)ชุดกลาง
22 กลางคืน บ.ห้วยกวางทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู คอนเสิร์ตลำซิ่ง นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง ชุดใหญ่
25 กลางคืน บ.โคกผักหอม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง(พี่เมฆ)ชุดกลาง
29 กลางวัน บ.ธาตุหาญเทาว์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น (ชุดกลาง)
    
                
                      คิวงานเดือนพฤษภาคม54
1 กลางคืน บ.โคกสะอาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ สุปราณี(โซดามิวสิค)ชุดกลาง
4 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดกลาง
5 กลางวัน บ.โคกสนั่น อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน(อ.สมคิด เอรวัณ)ชุดใหญ่
7 กลางวัน บ.โพธิ์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ จงจิตร (อ.สุวัฒน์)ชุดใหญ่
8 กลางคืน บ.ไผ่ใต้ อ.หนองหิน จ.เลย นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดใหญ่
9 กลางคืน บ.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน ชุดใหญ่
10 กลางคืน หน้าตลาดหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ พาฝัน(พี่เมฆ)ชุดกลาง
11 กลางวัน บ.โคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ นุชจรินทร์ ชุดกลาง
11 กลางคืน บ.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ พาฝัน,สุพรรษา(พี่เมฆ)ชุดใหญ่
12 กลางวัน ศาลปู่หลุบ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดเล็ก
12 กลางคืน บ.กุดฮู อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน(โซดามิวสิค)ชุดใหญ่
14 กลางวัน บ.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดใหญ่
14 กลางคืน บ.หว้าทอง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ พาฝัน(แม่นาค) ชุดใหญ่
17 กลางวัน วัดคำชะโนน อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ นุชจรินทร์(แม่ห่วง) ชุดใหญ่
20 กลางคืน บ้านห้วยลึก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ สุปราณี(อ.มอญ) ชุดกลาง
22 กลางวัน ศาลปู่ บ.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย ปะทะ สุกัลยา(พี่เมฆ) ชุดเล็ก
26 กลางวัน บ.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร ชุดใหญ่
29 กลางวัน บ.หนองนาคำ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น นทีน้อย ปะทะ เก๋ กัลยา(ปรีชาซาวด์)ชุดใหญ่
29 กลางคืน บ.นาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย ปะทะ จงจิตร(โซดามิวสิค) ชุดใหญ่
30 กลางวัน บ.โคกนาฝาย อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น นทีน้อย ปะทะ พาฝัน(พี่โจ้) ชุดกลาง
                             คิวงานเดือนมิถุนายน 54
1 กลางวัน บ.โพธิ์ทองหินเต่าปูน อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง(น้องฟิล์มอินคอนเสิร์ต)ชุดใหญ่
2 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น ชุดเล็ก
4 กลางวัน บ.โนนไหม จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ เก๋ กัลยา (พี่เล็ก) ชุดกลาง
11 กลางคืน บ.คลองเจริญ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู คอนเสิร์ตลำซิ่ง นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง(โซดา มิวสิค) ชุดใหญ่
12 กลางวัน บ.กุดน้ำใส อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง(ปรีชาซาวด์) ชุดกลาง
23 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น ชุดเล็ก
25 กลางคืน บ.ต่างแคน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ นุชจรินทร์ ถิ่นอิสาน ชุดกลาง
26 กลางวัน บ.นาเลิง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู คอนเสิร์ตลำซิ่ง นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง (ท่านนายกไทย) ชุดใหญ่
29 กลางวัน บ.หนองทุ่งมน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ สุพรรษา ลมบน(มากซาวด์) ชุดกลาง

คิวงานเดือนกรกฎาคม 54
1 กลางวัน บ.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง(พี่เมฆ) ชุดกลาง
3 กลางคืน บ.หนองแสง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง(พี่เมฆ) ชุดกลาง
4 14.00-19.00น. บ.โพธิ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น คอนเสิร์ตลำซิ่ง นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง ชุดใหญ่
7 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนนุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น ชุดเล็ก
9 กลางคืน บ.ห้วยบง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง ชุดกลาง
12 กลางคืน บ.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น ชุดใหญ่
13 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น ชุดเล็ก
19 กลางคืน บ.โคกสว่าง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง (ปรีชาซาวด์)ชุดกลาง
21 กลางวัน ศาลปู่หลุบ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ จงจิตร สายลมเย็น ชุดกลาง
23 กลางคืน บ.เสาเล้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสงชุดกลาง
25 กลางคืน บ.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ พาฝัน ดาวส่องแสง (พี่เมฆ)ชุดกลาง
27 กลางคืน บ.กุดจิก ต.ยางหล่อ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นทีน้อย แสนสุรินทร์ ปะทะ สุปราณี กระทิงทอง(ดิ๊บซาวด์)ชุดกลาง
28 12.00-16.00น บ.โสกนกไก่นา อ.ผาขาว จ.เลย นที